نویسنده: دندانپزشکی پدیدار

روکش دندان

روکش دندان

روکش دندان، پوششی است که بر روی پایه ایمپلنت قرار می‌گیرد و ظاهری شبیه به